Scule Blanking

O situatie speciala la sculele pentru masini de stantat CNC  este cazul in care sculele nu sunt folosite pentru realizarea unor gauri in anumite piese,  ci piesele finite necesare a fi obtinute sunt chiar “deseul” de stantare (la fiecare lovitura, poansonul realizeaza o piesa).  Aceste  scule se numesc “blanking” (scule blanking).

In cazul sculelor “blanking”, pentru a obtine dimensiunile dorite la piesa,  se recomandă ca jocul să se distribuie invers fata de sculele normale (matriţa să fie la cota piesei iar poansonul să aibă dimensiunile piesei minus jocul) – pentru ca piesa finita sa aiba dimensiunile cerute. Matriţa se ia deci la cota dată de piesa iar la poanson se scade jocul (invers faţă de ştantarea găurilor unde jocul se adaugă la matriţa).

De exemplu, dacă piesa de obtinut (in acest caz este deşeul/scrap-ul de sub poanson) este necesar sa aiba cotele RT 30×20 mm si este din tablă 1.5 mm (joc recomandat 0.3) atunci matriţa se ia exact cu aceste cote (RT 30×20) iar poansonul se ia de 29.7×19.7 mm (30×20 minus 0.3).

De asemeni, este necesar ca poansonul sa fie FLAT (drept), nu se admit poansoane Whisper sau Rooftop (muchii inclinate) ce pot deforma piesa aflata sub poanson.

Sculele blanking se pot executa atat ca scule Trumpf style cat si ca scule Thick Turret sau scule thin turret, scule Salvagnini etc.

Scule tip blanking pentru masini de stantat CNC - Scule blanking