Mentenanta sculelor de stantat

Costul asociat sculelor este unul din costurile cu o pondere mare în exploatarea unui centru de ştanţat CNC. Din acest motiv întreţinerea sculelor este un proces care trebuie făcut cu maximă responsabilitate pentru că poate aduce economii importante prin creşterea semnificativă a duratei de viaţă a poansoanelor şi matriţelor (consecinţa fiind în acelaşi timp şi creşterea calităţii pieselor ştanţate). In acest sens va propunem mai jos 2 materiale pentru download:

Un articol SM TECH despre mentenanta sculelor pentru centre de stantat CNC (revista T&T):

Download Mentenanta sculelor pentru centre de stantat CNC (1.0 MB, 3 pagini)

Un manual Wilson Tool legat de mentenanta sculelor de stantat :

Download  Manual mentenanta scule de stantat Wilson Tool  (9.8 MB)