Puntite la prelucrarea pe masini de stantat Trumpf

Mai multe detalii la https://www.sm-tech.ro/micro-joint-puntite/

Centrele de ştanţat cu comandă numerică sunt utilaje de foarte mare productivitate a căror cost destul de mare îi determină pe utilizatori să încerce să scadă cât mai mult timpii morţi pentru a recupera investiţia iniţială. Un format de tablă executat pe un astfel de centru de ştantat cu comandă numerică conţine de regulă mai multe repere. In modul clasic de prelucrare, după execuţia tuturor operaţiilor de pe reperele respective urmează operaţia de tăiere (slitting) a lor care se face în mod normal cu un poanson dreptunghiular. Pentru maşinile Trumpf de exemplu este uzual dreptunghiul 56×5 (sau 76.2×5) .  Fiecare tip de maşină dispune de unul sau mai multe sisteme de evacuare automată, sisteme care însă sunt valabile pentru repere relativ mici. Pentru reperele ce nu se încadrează în această categorie apar nişte timpi morţi necesari pentru oprirea maşinii şi evacuarea manuală a fiecărui reper în parte. În anumite cazuri aceşti timpi pot ajunge chiar şi o pătrime din timpul total de prelucrare . Nu intraţi în panică însă pentru că există o rezolvare extrem de elegantă : prelucrarea cu puntiţe. Practic un reper este tăiat incomplet rămânând “agăţat” de scheletul de tablă. La finalizarea programului formatul este luat de pe masă cu tot cu reperele “agăţate” ce urmează a fi desprinse mai târziu foarte uşor. Partea de desprindere se poate face şi cu forţă de muncă mai puţin calificată şi are avantajul că în acest timp maşina lucrează deja la următorul program/format.  Există 2 aplicări ale acestei metode : cu puntiţe de colţ şi cu puntiţe pe muchiile drepte . Puntiţele de colţ sunt cele mai folosite şi ele determină o deformare minimă a tablei şi o rigiditate mare a scheletului in timpul prelucrării. Alegerea mărimii acestor puntiţe este condiţionată de tipul materialului dar uzual se aleg in intervalul 0.1-0.2 mm.  La desprinderea reperelor acest tip de puntiţe garantează o urmă minimă pe reperul final , de cele mai multe ori nemaifiind necesară vreo operaţie de finisare. Puntiţele pe muchiile drepte se pot utiliza atunci când puntiţele de colţ sunt imposibil sau greu de utilizat.  Mărimea acestor punţite se alege de regulă în intervalul 0.3-0.4 mm. Un dezavantaj este faptul că se pot rupe datorită vibraţiilor înainte de terminarea formatului. De asemeni la desprindere din format pot rămâne pe piesă urme şi se crează  probleme la operaţiile ulterioare.  Folosirea uneia sau alteia din metode şi  alegerea dimensiunii puntiţelor poate fi şi o chestiune de experienţă. Tehnologia poate fi rafinată prin înlocuirea la tăiere a sculelor tip dreptunghi cu scule speciale pentru puntiţe ce au forma unui trapez (simplu sau dublu) – este vorba de sculele speciale pentru micro-joint.  Puntiţa nu va mai fi dreptunghiulară ci va avea forma unui triunghi/romb (fig. 3)  obţinându-se puntiţe mai rigide in timpul prelucrării ce se desprind mai uşor la final şi în acelaşi timp  putându-se dirija locul unde se va rupe puntiţa (după desprindere ele vor rămâne în totalitate pe deşeu/schelet şi nu pe reper).

Majoritatea programelor de CAM au prevăzută opţiunea de a “ataşa”  puntiţe la generarea prelucrărilor de tăiere a reperelor, reducând astfel şi timpul suplimentar de programare a lor.  În figura de mai jos se poate vedea modul de creare a unei puntiţe de colţ in programul TOPS 300 al Trumpf sau in Radan.

Beneficiile aduse de această tehnologie foarte simplă sunt uriaşe. În loc de a programa opriri  ale maşinii pentru evacuarea manuală a reperelor maşinate se poate prelucra fără oprire un întreg format de tablă în timp ce reperele stau conectate în schelet prin aceste puntiţe.  La finalizarea formatului piesele şi scheletul de tablă se evacuează în acelaşi timp fără bătăi de cap şi se vor desprinde fără a opri din lucru maşina. Creşte deci mult productivitatea şi scad timpii morţi.

În documentaţiile în engleză puteţi găsi utilizarea puntiţelor sub diverse nume , cele mai folosite fiind micro-joints, tabs, shaker tabs, bridges  etc.

pdf 60 7 moduri de a crea puntite  (PDF, 4 MB)

Cateva moduri de definire puntite in cateva software-uri CAM uzuale :

Puntite Tops Trumpf

Fig1 – Definirea Puntitelor de colt în Trumpf Tops300

Radan tags - puntite colt - mic

Fig. 2 Definirea puntitelor in Radan

Puntite cu scula speciala slitting

Fig. 3 – Puntită rezultată după tăierea cu o sculă specială de slitting micro-joint (scula “coada de randunica”)

Wilson Tool – Scula puntite microjoint / tabs pe un centru de stantat TRUMPF :

Un webinar on-line prezentat de catre Wilson Tool catre clientii sai si care contine si o prezentare detaliata a tehnologiei de lasare a pieselor in schelet in puntite pe masa masinii, mai jos :

Contactati-ne si vom oferi scula potrivita pentru puntite pentru cazul d-voastra !