Scule Blanking

O situație specială la sculele pentru masini de stantat CNC  este cazul în care sculele nu sunt folosite pentru realizarea unor găuri în anumite piese,  ci piesele finite necesare a fi obținute sunt chiar “deșeul” de ștanțare (la fiecare lovitură, poansonul realizează o piesă).  Aceste  scule se numesc “blanking” (scule blanking).

În cazul sculelor “blanking”, pentru a obține dimensiunile dorite la piesă,  se recomandă ca jocul să se distribuie invers față de sculele normale (matriţa să fie la cota piesei iar poansonul să aibă dimensiunile piesei minus jocul) – pentru ca piesa finita sa aibă dimensiunile cerute. Matriţa se ia deci la cota dată de piesa iar la poanson se scade jocul (invers faţă de ştantarea găurilor unde jocul se adaugă la matriţa).

De exemplu, dacă piesa de obținut (in acest caz este deşeul/scrap-ul de sub poanson) este necesar sa aibă cotele RT 30×20 mm si este din tablă 1.5 mm (joc recomandat 0.3) atunci matriţa se ia exact cu aceste cote (RT 30×20) iar poansonul se ia de 29.7×19.7 mm (30×20 minus 0.3).

De asemeni, este necesar ca poansonul sa fie FLAT (drept), nu se admit poansoane Whisper sau Rooftop (muchii inclinate) ce pot deforma piesa aflata sub poanson.

Sculele blanking se pot executa atat ca scule Trumpf style cat si ca scule Thick Turret sau scule thin turret, scule Salvagnini etc.

Scule tip blanking pentru masini de stantat CNC - Scule blanking